Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Oleśnica

Kolorowy pasek

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY OLEŚNICA na realizację programu zdrowotnego z zakresu profilaktyki chorób nowotworowych realizowanego poprzez szczepienie profilaktyczne przeciw wirusowi HPV (typu 6,11,16 i 18)

 

Nazwa zadania: szczepienia profilaktyczne przeciwko wirusowi HPV typu 6,11,16,18

Rodzaj zadnia: Zadanie edukacyjno-profilaktyczne


Termin składania ofert: 10 kwietnia 2012 r.OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY OLEŚNICAdziałając na podstawie z art. 7 ust.1 pkt. 1, art. 48 ust 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, ze zm.) i art. 114 ust. 1 pkt 1, ust 2, art. 115 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112 poz. 654, ze zm.) ogłasza;


Konkurs ofert na realizację programu zdrowotnego z zakresu profilaktyki chorób nowotworowych realizowanego poprzez szczepienie profilaktyczne przeciw wirusowi HPV (typu 6,11,16 i 18) wśród dziewcząt urodzonych w roku 1998, uczęszczającychdo Gimnazjum Gminy Oleśnica przy ulicy Wileńskiej 32 w Oleśnicy

 

1. Przedmiotem konkursu jest:

1.1. Przeprowadzenie kampanii edukacyjno - informacyjnej przez lekarza ginekologa lub położną, nt.: zasadności profilaktyki w postaci szczepień ochronnych przeciwko wirusowi HPV (typu 6,11,16 i 18) dla szczepionych dziewcząt i ich rodziców.

1.2. Wykonanie kwalifikacyjnego badania lekarskiego przed szczepieniem.

1.3. Wykonanie 3 krotnego szczepienia profilaktycznego przeciwko wirusowi HPV (typu 6,11,16,18) u dziewcząt rocznika 1998 uczęszczających do Gimnazjum Gminy Oleśnica przy ulicy Wileńskiej 32 w Oleśnicy (51 dziewcząt).

2. Wymagania stawiane oferentom:

2.1. Prawidłowo złożona oferta na formularzu ofertowym (załącznik nr 1) oraz zatwierdzony projekt umowy (załącznik nr 3).

2.2. Podmiot uprawniony do złożenia oferty - zakład opieki zdrowotnej uprawniony na podstawie odrębnych przepisów do udzielenia świadczeń zdrowotnych w zakresie objętym konkursem oraz określony w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

2.3. Spełnione wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej ( Dz. U. nr 31 poz. 158).

2.4. Doświadczenie i współpraca z innymi samorządami, w tym przeprowadzone przynajmniej raz szczepienia ochronne przeciwko wirusowi HPV.

3.Na realizacje w/w zadania przeznacza się kwotę 45.000,00 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych) tj. na zaszczepienie 51 dziewczynek.

4. Termin realizacji zadania: od daty podpisania umowy do 30 listopada 2012 r., miejsce realizacji: siedziba zoz, szkoły.

5. Oferty w zamkniętych kopertach z napisem „Szczepienia Profilaktyczne przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego HPV” należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Oleśnica przy ul. 11 Listopada 24, 56-400 Oleśnica w terminie do dnia 10 kwietnia 2012 roku, do godz.15:00.

6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w siedzibie zamawiającego, w ciągu 7 dni od terminu określonego dla ich złożenia.

7. Zamawiający zawiadomi oferentów o wyborze najkorzystniejszej oferty po zakończeniu konkursu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Oleśnica, na stronie internetowej www.olesnica.wroc.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Oleśnica.

8. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

9. Kryterium oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert za wykonanie usługi na podstawie następujących kryteriów: cena – 100%

10. Ze szczegółowymi warunkami o przedmiocie konkursu (formularz ofertowy, projekt umowy) można zapoznać się w Urzędzie Gminy Oleśnica przy ul. 11 Listopada 24 lub na stronie internetowej Urzędu Gminy Oleśnica www.olesnica.wroc.pl. Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami jest p. Agnieszka Sanetra tel.71 3140203

11. Formularz ofertowy stanowi załącznik nr 1 oraz Regulamin konkursu załącznik nr 2.

12. Gmina zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz zmiany terminu składania ofert.

13. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą a Wykonawcą.

 

Wójt Gminy Oleśnica

/-/ Marcin Kasina

                                                                            


Załączniki

odwolanie_konkursu (208.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal nr 1 - formularz ofertowy (82.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal nr 2 - regulamin konkursu (90.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal nr 3-projekt umowy (80.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Agnieszka Sanetra
Data utworzenia:2012-03-27 10:33:23
Wprowadził do systemu:Agnieszka Sanetra
Data wprowadzenia:2012-03-27 10:33:40
Opublikował:Agnieszka Sanetra
Data publikacji:2012-03-27 11:34:59
Ostatnia zmiana:2012-04-05 15:05:14
Ilość wyświetleń:1397

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij