Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Oleśnica

Kolorowy pasek

Dostawa serwera wraz oprogramowaniem z zapewnieniem gwarancji na urządzenie oraz bezzwrotną gwarancją na uszkodzone dyski twarde

Oleśnica, dnia 21 listopada 2017 r.

 

 

 

 

 

 

Zapytanie ofertowe

(dostawa serwera wraz oprogramowaniem z zapewnieniem gwarancji na urządzenie oraz bezzwrotną gwarancją na uszkodzone dyski twarde)

 

 

 

I.  ZAMAWIAJĄCY
     Gmina Oleśnica, ul. 11 Listopada 24, 56-400 Oleśnica, NIP: 911-17-77-943.

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

     1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwera wraz z oprogramowaniem.

         Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

     2. Przedmiot umowy Wykonawca musi dostarczyć na swój koszt Zamawiającemu do siedziby Urzędu Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24, 56-400 Oleśnica.

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

    1. Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia.    

    2. Wykonawca musi dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

    1. Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

    2. Oferta powinna zostać podpisana przez osobę/osoby upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

    3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

    4. Zaoferowaną cenę należy podać jako całkowitą brutto i stawkę podatku VAT za wykonanie przedmiotu zamówienia.

    5. Zaoferowana cena musi zawierać wszelkie koszty wykonania zamówienia.

V.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

    1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 22.12.2017 r.

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

    1. Oferta powinna być dostarczona do sekretariatu Urzędu Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24, 56-400 Oleśnica lub  przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej  na adres: piotr.kedziora@olesnica.wroc.pl, do dnia 24.11.2017 r., do godz.1500 .

    2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 27.11.2017 r.

    3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

    4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

    5. Osoba do kontaktu: Piotr Kędziora, tel. 71 314 02 62, piotr.kedziora@olesnica.wroc.pl

VII. OCENA OFERT

        Cena – 100%. Kryterium oznacza najniższą cenę brutto za wykonanie przedmiotowej usługi.

VIII.  ZASADY WYBORU WYKONAWCY

    1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

    2. Postępowania stanowi zobowiązania po stronie Zamawiającego do zawarcia umowy. Zamawiający może na każdym etapie unieważnić postępowanie, jak również pomimo złożenia ofert nie podpisać umowy z żadnym z oferentów – w obu przypadkach bez podawania przyczyny.

 

 

Sekretarz Gminy

(-) Krzysztof Skórzewski

 

Załączniki

wzór umowy (140.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załacznik nr 2 Formularz ofertowy (18.1kB) Zapisz dokument  
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego (170.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zapytanie serwer (230.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
protokół wyboru oferty (230.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Piotr Kędziora
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Piotr Kędziora
Data wprowadzenia:2017-11-21 13:17:27
Opublikował:Piotr Kędziora
Data publikacji:2017-11-21 13:19:38
Ostatnia zmiana:2017-11-27 13:43:53
Ilość wyświetleń:254
UL. 11 LISTOPADA 24, 56-400 OLESNICA
URZAD@OLESNICA.WROC.PL
TEL.: 71 3140200, FAX.: 71 3140204
NIP 911-00-09-917

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij