Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Oleśnica

Kolorowy pasek

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego położonych w Ligocie Polskiej, gm. Oleśnica, oznaczonych jako działki: 6/7, 6/16 i 6/17 wszystkie wraz z udziałem co do 1/11 części w dz. 6/14.

WÓJT GMINY OLEŚNICA PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY
W DRODZE PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO


1) Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości
Nieruchomość oznaczona numerem 6/7 wraz z 1/11 udziału w działce nr 6/14 (droga wewnętrzna), obie położone w obrębie Ligota Polska i uregulowane w księgach wieczystych nr WR1E/00050749/1 (dz. 6/7) oraz WR1E/00094419/9 (dz. 6/14).
2) Powierzchnia nieruchomości
dz. 6/7 – 0,1070 ha, dz. 6/14 – 0,1873 ha.
3) Opis nieruchomości
Działki położone w miejscowości Ligota Polska, w odległości około 13 km od centrum miasta Oleśnica i około 1,1 km od drogi krajowej nr 8 Wrocław-Warszawa. Dojazd do nieruchomości drogą gruntową, po około 200 m droga lokalna o nawierzchni asfaltowej. Nieruchomość sąsiaduje z użytkami rolnymi i terenem zabudowy zagrodowej oraz jednorodzinnej. Teren w pobliżu działek częściowo uzbrojony: wzdłuż drogi asfaltowej przebiegają: wodociąg, energia elektryczna. Teren działki 6/7 niezabudowany, z pozostałościami sadu i ogrodzenia – bez wartości użytkowej. W sąsiedztwie nieruchomości nie ma zakładów przemysłowych szkodliwych dla środowiska, a także emitujących pyły lub zanieczyszczenia.
4) Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania
dz. 6/7: MN/11 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
dz. 6/14: KDW/20 – drogi wewnętrzne.
Zgodnie z rysunkiem planu działki znajdują się w strefie „OW” ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych równoznacznej z obszarem ujętym w gminnej ewidencji zabytków, natomiast część dz. 6/14 znajduje się dodatkowo w strefie ochrony historycznego układu ruralistycznego wsi.
5) Termin zagospodarowania nieruchomości
Nie dotyczy.
6) Wartość nieruchomości netto (zł)
26.933,00 zł.
7) Cena wywoławcza netto (zł)
26.933,00 zł.
8) Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy
Nie dotyczy.
9) Terminy wnoszenia opłat
Nie dotyczy.
10) Zasady aktualizacji opłat
Nie dotyczy.
11) Informacje o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie
Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
12) Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upływa – 03.10.2019 r.


Wykaz wywiesza się na okres - od dnia 21.08.2019 r. do 11.09.2019 r.
Ogłoszenie o przetargu nastąpi po upływie w/w terminów.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24,
56-400 Oleśnica, w Referacie Rolnictwa, Nieruchomości i Środowiska, pokój nr 2,
 tel. (71) 314-02-02 lub na stronie internetowej http://olesnica.nowoczesnagmina.pl/


Zastępca Wójta
(-) Krzysztof Skórzewski

 

 


WÓJT GMINY OLEŚNICA PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY
W DRODZE PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO


1) Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości
Nieruchomość oznaczona numerem 6/16 wraz z 1/11 udziału w działce nr 6/14 (droga wewnętrzna), obie położone w obrębie Ligota Polska i uregulowane w księgach wieczystych nr WR1E/00050749/1 (dz. 6/16) oraz WR1E/00094419/9 (dz. 6/14).
2) Powierzchnia nieruchomości
dz. 6/16 – 0,1030 ha, dz. 6/14 – 0,1873 ha.
3) Opis nieruchomości
Działki położone w miejscowości Ligota Polska, w odległości około 13 km od centrum miasta Oleśnica i około 1,1 km od drogi krajowej nr 8 Wrocław-Warszawa. Dojazd do nieruchomości drogą gruntową, po około 200 m droga lokalna o nawierzchni asfaltowej. Nieruchomość sąsiaduje z użytkami rolnymi i terenem zabudowy zagrodowej oraz jednorodzinnej. Teren w pobliżu działek częściowo uzbrojony: wzdłuż drogi asfaltowej przebiegają: wodociąg, energia elektryczna. Teren działki 6/16 niezabudowany. W sąsiedztwie nieruchomości nie ma zakładów przemysłowych szkodliwych dla środowiska, a także emitujących pyły lub zanieczyszczenia.
4) Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania
dz. 6/16: MN/13 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
dz. 6/14: KDW/20 – drogi wewnętrzne.
Zgodnie z rysunkiem planu działki znajdują się w strefie „OW” ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych równoznacznej z obszarem ujętym w gminnej ewidencji zabytków, oraz w strefie ochrony historycznego układu ruralistycznego wsi.
5) Termin zagospodarowania nieruchomości
Nie dotyczy.
6) Wartość nieruchomości netto (zł)
26.064,00 zł.
7) Cena wywoławcza netto (zł)
26.064,00 zł.
8) Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy
Nie dotyczy.
9) Terminy wnoszenia opłat
Nie dotyczy.
10) Zasady aktualizacji opłat
Nie dotyczy.
11) Informacje o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie
Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
12) Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upływa – 03.10.2019 r.


Wykaz wywiesza się na okres - od dnia 21.08.2019 r. do 11.09.2019 r.
Ogłoszenie o przetargu nastąpi po upływie w/w terminów.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24,
56-400 Oleśnica, w Referacie Rolnictwa, Nieruchomości i Środowiska, pokój nr 2,
 tel. (71) 314-02-02 lub na stronie internetowej http://olesnica.nowoczesnagmina.pl/


Zastępca Wójta
(-) Krzysztof Skórzewski

 

WÓJT GMINY OLEŚNICA PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY
W DRODZE PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO


1) Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości
Nieruchomość oznaczona numerem 6/17 wraz z 1/11 udziału w działce nr 6/14 (droga wewnętrzna), obie położone w obrębie Ligota Polska i uregulowane w księgach wieczystych nr WR1E/00050749/1 (dz. 6/17) oraz WR1E/00094419/9 (dz. 6/14).
2) Powierzchnia nieruchomości
dz. 6/17 – 0,1030 ha, dz. 6/14 – 0,1873 ha.
3) Opis nieruchomości
Działki położone w miejscowości Ligota Polska, w odległości około 13 km od centrum miasta Oleśnica i około 1,1 km od drogi krajowej nr 8 Wrocław-Warszawa. Dojazd do nieruchomości drogą gruntową, po około 200 m droga lokalna o nawierzchni asfaltowej. Nieruchomość sąsiaduje z użytkami rolnymi i terenem zabudowy zagrodowej oraz jednorodzinnej. Teren w pobliżu działek częściowo uzbrojony: wzdłuż drogi asfaltowej przebiegają: wodociąg, energia elektryczna. Teren działki 6/17 niezabudowany. W sąsiedztwie nieruchomości nie ma zakładów przemysłowych szkodliwych dla środowiska, a także emitujących pyły lub zanieczyszczenia.
4) Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania
dz. 6/17: MN/13 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
dz. 6/14: KDW/20 – drogi wewnętrzne.
Zgodnie z rysunkiem planu działki znajdują się w strefie „OW” ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych równoznacznej z obszarem ujętym w gminnej ewidencji zabytków, natomiast część dz. 6/14 znajduje się dodatkowo w strefie ochrony historycznego układu ruralistycznego wsi.
5) Termin zagospodarowania nieruchomości
Nie dotyczy.
6) Wartość nieruchomości netto (zł)
26.064,00 zł.
7) Cena wywoławcza netto (zł)
26.064,00 zł.
8) Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy
Nie dotyczy.
9) Terminy wnoszenia opłat
Nie dotyczy.
10) Zasady aktualizacji opłat
Nie dotyczy.
11) Informacje o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie
Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
12) Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upływa – 03.10.2019 r.


Wykaz wywiesza się na okres - od dnia 21.08.2019 r. do 11.09.2019 r.
Ogłoszenie o przetargu nastąpi po upływie w/w terminów.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24,
56-400 Oleśnica, w Referacie Rolnictwa, Nieruchomości i Środowiska, pokój nr 2,
 tel. (71) 314-02-02 lub na stronie internetowej http://olesnica.nowoczesnagmina.pl/


Zastępca Wójta
(-) Krzysztof Skórzewski

Metadane

Źródło informacji:Łukasz Zaręba
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Łukasz Zaręba
Data wprowadzenia:2019-08-21 10:12:02
Opublikował:Łukasz Zaręba
Data publikacji:2019-08-21 10:34:58
Ostatnia zmiana:2019-08-21 10:35:18
Ilość wyświetleń:190

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij