Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Oleśnica

Kolorowy pasek

Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanych działek nr 368/13, 368/14, 368/15 oraz 368/16, wszystkie wraz z udziałem wynoszącym 1/4 części w działce nr 368/12, położonych w obrębie Sokołowice, gm. Oleśnica. [ROZSTRZYGNIĘTY]

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wójt Gminy Oleśnica ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony
na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych we wsi Sokołowice

L.p

Miejscowość

Nr działki

Powierzchnia działki (ha)

Przeznaczenie w planie miejscowym

Wartość gruntu netto (zł)

Cena wywoławcza netto (zł)

Wadium (zł)

1

Sokołowice

368/13 + 1 udziału w 368/12

0,0800 + 1 udziału w 0,0400

MN/6 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Zgodnie z rysunkiem planu działki znajdują się w strefie „OW”

ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych.

31.149,00

31.149,00

3.100,00

2

Sokołowice

368/14 + 1 udziału w 368/12

0,0800 + 1 udziału w 0,0400

35.535,00

35.535,00

3.500,00

3

Sokołowice

368/15 + 1 udziału w 368/12

0,0800 + 1 udziału w 0,0400

35.535,00

35.535,00

3.500,00

4

Sokołowice

368/16 + 1 udziału w 368/12

0,0875 + 1 udziału w 0,0400

29.414,00

29.414,00

2.900,00

1. Nieruchomości położone są w miejscowości Sokołowice, na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej, w odległości ok. 6,5 km od centrum Oleśnicy. Warunki geotechniczne dobre, czynniki środowiskowe i otoczenie dobre. Droga wewnętrzna nr 368/12 przy działkach posiada nawierzchnię gruntową, po około 100 m droga gminna o nawierzchni asfaltowej. Teren w pobliżu nieruchomości (do 250 m) uzbrojony w sieci energetyczną i wodociągową. W pobliżu znajduje się zabudowa mieszkaniowa małej intensywności oraz użytki rolne.

Na terenie działki 368/13 w odległości ok. 3m wzdłuż jej południowo-zachodniej granicy przebiega linia wodociągowa O110. Przy działce przebiega także napowietrzna linia elektroenergetyczna niskiego napięcia ze słupem żelbetowym
na granicy z sąsiednią działką nr 368/11.

Na terenie działki 368/16 w odległości ok. 3m wzdłuż jej północno-zachodniej granicy przebiega linia wodociągowa O90 oraz linia telefoniczna. W tej strefie znajduje się także przyłącze wodne O32 do działki 368/6.

2. Działki uregulowane są w księdze wieczystej WR1E/00043361/5.

3. W przypadku potrzeby okazania granic działek gruntu, wygrywający przetarg wykonuje okazanie na własny koszt.

4. Działki nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w ich rozporządzaniu. Działki nie podlegają żadnym zobowiązaniom wobec osób trzecich.

5. Przetargi odbędą się w dniu 25.06.2020 r. w pokoju nr 18 w Urzędzie Gminy Oleśnica przy ul. 11 Listopada 24 o godz.: 10:00 – dz. nr 368/13 + 1/4 udziału w dz. nr 368/12, 10:45 – dz. nr 368/14 + 1/4 udziału w dz. 368/12, 11:30 – dz. nr 368/15 + 1/4 udziału w dz. 368/12, 12:15 – dz. nr 368/16 + 1/4 udziału w dz. 368/12.

6. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w kasie tut. Urzędu lub na konto Bank Spółdzielczy w Oleśnicy nr 32 9584 0008 2001 0000 0954 0003 do dnia 18.06.2020 r. (włącznie).

7. Wadium wpłacone przez uczestnika, wygrywającego przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu Przewodniczącemu Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu.

8. Termin podpisania aktu notarialnego zostanie określony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

9. W przypadku uchylenia się wygrywającego przetarg od zawarcia umowy notarialnej, wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu, a przetarg czyni niebyłym.

10. Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi wygrywający przetarg.

11. Zawarcie umowy notarialnej nastąpi po dokonaniu wpłaty całej kwoty należnej za nabycie nieruchomości.

12. Wójt zastrzega sobie możliwość odwołania ogłoszonego przetargu zgodnie z art. 38 ust. 4 ugn.

13. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.) upłynął dnia 09.04.2020 r.

14. Do ceny sprzedaży osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

15. Ogłoszenie wywiesza się na okres od 13.05.2020 r. do 25.06.2020 r.

16. Termin zagospodarowania nieruchomości – nie dotyczy.Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Oleśnica przy ul. 11 Listopada 24, w Referacie Rolnictwa, Nieruchomości i Środowiska, pokój nr 2 lub pod numerem tel. (71) 314-02-02.Wójt
(-) Marcin Kasina

Załączniki

Sokołowice dz. 368/13 + 1/4 udziału w dz. 368/12_WYNIK (287.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Sokołowice dz. 368/14 + 1/4 udziału w dz. 368/12_WYNIK (284kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Sokołowice dz. 368/15 + 1/4 udziału w dz. 368/12_WYNIK (282.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Sokołowice dz. 368/16 + 1/4 udziału w dz. 368/12_WYNIK (282.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Łukasz Zaręba
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Łukasz Zaręba
Data wprowadzenia:2020-05-12 14:00:03
Opublikował:Łukasz Zaręba
Data publikacji:2020-05-13 08:00:03
Ostatnia zmiana:2020-06-25 15:05:37
Ilość wyświetleń:1160

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij