Raport z wykonania „Programu ochrony środowiska dla Gminy Oleśnica na lata 2016 – 2019 z perspektywą na lata 2020-2023”.