Szkoła Podstawowa w Smolnej 56-400 Oleśnica, Smolna 70
tel.0-71 314 02 33
spsmolna@olesnica.wroc.pl
Szkoła Podstawowa we Wszechświętem 56-400 Oleśnica, Wszechświęte 16B
tel.0-71 314 02 34
spwszechswiete@olesnica.wroc.pl
Szkoła Podstawowa w Ligocie Małej

56-400 Oleśnica, Ligota Mała
tel.0-71 314 02 30
spligotamala@olesnica.wroc.pl 

Szkoła Podstawowa w Ligocie Polskiej 56-400 Oleśnica, Ligota Polska 3
tel.0-71 314 02 31
spligotapolska@olesnica.wroc.pl
Szkoła Podstawowa w Sokołowicach 56-400 Oleśnica, Sokołowice 24
tel.0-71 314 02 32
spsokolowice@olesnica.wroc.pl
Szkoła Podstawowa Gminy Oleśnica w Oleśnicy 56-400 Oleśnica, ul Wileńska 32a
tel.0-71 398 31 33
spolesnica@olesnica.wroc.pl