Dane identyfikacyjne :

Gminny Ośrodek Kultury Oleśnica
Numer  w Rejestrze  instytucji kultury : 1
NIP : 911-17-77-423
Regon : 932284800

Rodzaj przeważającej działalności  wg PKD : 9004 Z Działalność obiektów kulturalnych

Forma prawna : Gminna osoba prawna

Siedziba : Ligota Polska 3A, 56-400 Oleśnica
tel. 71/314 02 38 - sekretariat
      71/314 87 23 - księgowość, kadry
mail:info@gokolesnica.pl

www.gokolesnica.pl

Gminna  Biblioteka Publiczna
Boguszyce 102, 56-400 Oleśnica
tel. 71/314 02 35
mail:biblioteka@gokolesnica.pl

Dział Sportu i Rekreacji
ul. Wileńska 32, 56-400 Oleśnica
tel. 71/721 87 27
mail:sport@gokolesnica.pl