Dane identyfikacyjne:

Siedziba: Boguszyce 118a, 56-400 Oleśnica

NIP 911-192-46-63
REGON 020484867

tel. 71/314 15 62, 
faks 71/314 23 79

Godziny otwarcia od poniedziałku do piątku w godzinach: 700-1500

Organizacja przedsiębiorstwa:

Forma prawna : Spółka z ograniczona odpowiedzialnością.
Na czele Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. stoi Prezes Zarządu pełniący Zarząd Jednoosobowy.
Działalność Spółki kontrolowana jest przez Radę Nadzorczą.

Prezesowi podlegają bezpośrednio: 
- Główny Ksiegowy, 
- Kierownik Działu Technicznego, 
- Dział Ogranizacji i Kadr
- Radca Prawny 

www.gpkolesnica.pl