Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Oleśnica

Kolorowy pasek

Ogłoszenie o naborze na wolne samodzielne stanowisko urzędnicze DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

WÓJT GMINY OLEŚNICA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE SAMODZIELNE STANOWISKO URZĘDNICZE
DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
W URZĘDZIE GMINY OLEŚNICA
UL. 11 LISTOPADA 24, 56-400 OLEŚNICA

1. Wymagania niezbędne w stosunku do kandydatów:

a. wymogi kwalifikacyjne:
- wykształcenie wyższe
- specjalność: administracja, prawo lub pokrewne,
- minimum 2-letni staż pracy (w tym co najmniej roczne doświadczenie
w zakresie zamówień publicznych),
b. niekaralność za przestępstwa umyślne,
c. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na kierowniczym stanowisku urzędniczym,
d. nieposzlakowana opinia.

2. Zakres zadań wykonywanych na ww. stanowisku, w szczególności:

1) Prowadzenie rejestru zamówień i umów;
2) Sporządzanie planu zamówień;
3) Weryfikacja projektów dokumentów przetargowych, przygotowywanych przez referaty Urzędu;
4) Prowadzenie postępowań o udzielenie, a w szczególności:
a) przesyłanie ogłoszeń o zamówienia publiczne do publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych;
b) zamieszczanie ogłoszeń o zamówieniach publicznych na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej;
c) sporządzanie specyfikacji istotnych warunków zamówień;
d) sporządzanie protokółów z postępowań o zamówienia publiczne oraz prowadzenie dokumentacji podstawowych czynności związanych z postępowaniem;
e) przekazywanie informacji cenowych i sprawozdań z postępowania o zamówienie publiczne, w szczególności o roboty budowlane zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych;
f) występowanie do Prezesa Zamówień Publicznych w przypadkach przewidzianych ustawą Prawo zamówień publicznych, w szczególności w zakresie:
- zastosowania trybu „z wolnej ręki”,
- zastosowania trybu innego niż przetarg nieograniczony;
5) Udział w komisjach przetargowych i konkursowych, zgodnie z zarządzeniem Wójta,
stała współpraca z referatami Urzędu w zakresie swoich obowiązków;
6) Prowadzenie statystyki sprawozdawczej w zakresie prowadzonych spraw;
7) Udostępnianie dokumentacji z przeprowadzonych postępowań wykonawcom oraz organom kontroli zewnętrznej i wewnętrznej;
8) Przygotowywanie informacji o realizacji zamówień publicznych w Urzędzie;
9) Gromadzenie i archiwizacja dokumentów zamówień publicznych;
10) Umiejętność kosztorysowania z wykorzystaniem programów kosztorysowych.

3. Wymagane dokumenty:

a. List motywacyjny,
b. kwestionariusz osobowy wg znormalizowanego druku,
c. C.V.- życiorys,
d. kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje,
e. kserokopie świadectw pracy potwierdzające dotychczasowe zatrudnienie,
f. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na w/w stanowisku w przypadku zatrudnienia,
g. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne
Nie przedłożenie przez kandydata dokumentów określonych w pkt 3, powoduje odrzucenie oferty.

4.  Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. termin – do 16 czerwca 2008 r., do godz. 15.00.
b. sposób składania dokumentów aplikacyjnych: w zamkniętej kopercie, osobiście lub listem poleconym,
c. miejsce: Urząd Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24, 56-400 Oleśnica.
d. Prosimy o dopisanie na kopercie słów: „Nabór na stanowisko ds. zamówień publicznych”.

5. Dodatkowe informacje:

a. aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy Oleśnica po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane;
b. lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne i tym samym zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego zostanie ogłoszona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Oleśnica i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Oleśnica (www.olesnica.nowoczesnagmina.pl);
c. kandydaci   spełniający  wymogi   formalne   zostaną  poinformowani  o   terminie postępowania sprawdzającego;
d. informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Oleśnica i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Oleśnica (www.olesnica.nowoczesnagmina.pl);
e. dokumenty   aplikacyjne   kandydatów,   którzy   nie   zakwalifikowali   się   do   postępowania sprawdzającego, zostaną odesłane pocztą, bądź istnieje możliwość osobistego odbioru dokumentów w urzędzie.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV, powinny być opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm).

Oleśnica, dnia 2 czerwca 2008 r.      

ZASTĘPCA WÓJTA
/-/ Przemysław Wróbel


Metadane

Źródło informacji:Urszula Miarka
Data utworzenia:2008-06-02 15:00:00
Wprowadził do systemu:Urszula Miarka
Data wprowadzenia:2008-06-03 07:52:40
Opublikował:Urszula Miarka
Data publikacji:2008-06-03 07:56:25
Ostatnia zmiana:2008-06-03 07:57:26
Ilość wyświetleń:2240

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij