Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Oleśnica

Kolorowy pasek

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze DS. INWESTYCJI INFRASTRUKTURALNYCH I MELIORACJI

WÓJT GMINY OLEŚNICA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
W URZĘDZIE GMINY OLEŚNICA
UL. 11 LISTOPADA 24, 56-400 OLEŚNICA

DS. INWESTYCJI INFRASTRUKTURALNYCH I MELIORACJI – 1 ETAT

1. Wymagania niezbędne w stosunku do kandydatów:

a. wymogi kwalifikacyjne:
- wykształcenie wyższe techniczne
- specjalność: budownictwo, inżynieria środowiskowa,
- znajomość obsługi komputera,
b.  niekaralność za przestępstwa umyślne,
c.  stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na kierowniczym stanowisku urzędniczym,
d.  nieposzlakowana opinia.


2. Zakres odpowiedzialności i uprawnień na stanowisku:

1. Prowadzenie spraw związanych z inwestycjami i remontami dróg, w szczególności :
a. Określanie potrzeb prowadzenia inwestycji i remontów dróg.
b. Przygotowywanie dokumentacji projektowych.
c. Przygotowywanie dokumentacji przetargowych.
d. Prowadzenie postępowań przetargowych.
e. Nadzorowanie realizacji inwestycji i remontów dróg.
f. Rozliczanie rzeczowe i finansowe prowadzonych inwestycji i remontów.
2. Prowadzenie spraw związanych z modernizacją, rozbudową i eksploatacją oświetlenia drogowego, w szczególności :
a. Określanie potrzeb rozbudowy oświetlenia na terenie gminy.
b. Przygotowywanie dokumentacji na potrzeby rozbudowy oświetlenia.
c. Prowadzenie postępowań przetargowych.
d. Nadzorowanie realizacji rozbudowy oświetlenia.
e. Nadzorowanie i rozliczanie eksploatacji oświetlenia.
3. Prowadzenie spraw związanych budową i eksploatacją budowli drogowych, takich jak mosty, przepusty itp.
4. Przygotowywanie umów na użytkowanie gruntów pod wodami stanowiącymi własność skarbu państwa.
5. Zarządzanie drogami gminnymi oraz prowadzenie spraw związanych z ewidencją i inwentaryzacją gminnych dróg, mostów i przepustów.
6. Prowadzenie spraw związanych z eksploatacją przystanków.
7. Prowadzenie spraw związanych z melioracjami gruntów.
8. Określanie szczególnego korzystania z dróg, w tym wykorzystywania pasów drogowych na cele niekomunikacyjne.
9. Naliczanie opłat za zajęcie pasa drogowego.
10. Naliczanie opłat za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z infrastrukturą drogową w pasie dróg gminnych.
11. Współpraca z zarządami dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych w zakresie utrzymania i modernizacji dróg i chodników na odcinkach przebiegających przez gminę.
12. Wydawanie zezwoleń i naliczanie opłat za reklamy usytuowane przy drogach gminnych.
13. Organizacja ruchu drogowego na drogach gminnych oraz prowadzenie spraw dotyczących porządku i bezpieczeństwa na drogach.
14. Opracowywanie  projektów uchwał, zarządzeń, umów itp. dokumentów.
15. Wytwarzanie informacji dla potrzeb BIP
16. Wykonywanie innych prac zleconych przez przełożonych.

3. Wymagane dokumenty:

a. List motywacyjny,
b. kwestionariusz osobowy wg znormalizowanego druku,
c. C.V.- życiorys,
d. kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje,
e. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na w/w stanowisku w przypadku zatrudnienia,
f. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne
        Nie przedłożenie przez kandydata dokumentów określonych w pkt 3, powoduje odrzucenie oferty.

 4. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:
a. termin – do 01 lipca 2008 r., do godz. 15.00.
b. sposób składania dokumentów aplikacyjnych: w zamkniętej kopercie, osobiście lub listem poleconym,
c. miejsce: Urząd Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24, 56-400 Oleśnica. Prosimy o dopisanie na kopercie słów: „Nabór na stanowisko ds. inwestycji infrastrukturalnych i melioracji”.

4.
 Dodatkowe informacje:

a. aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy Oleśnica po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane;
b. lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne i tym samym zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego zostanie ogłoszona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Oleśnica i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Oleśnica (www.olesnica.nowoczesnagmina.pl);
c. kandydaci   spełniający  wymogi   formalne   zostaną  poinformowani  o   terminie postępowania sprawdzającego;
d. informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Oleśnica i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Oleśnica (www.olesnica.nowoczesnagmina.pl);
e. dokumenty   aplikacyjne   kandydatów,   którzy   nie   zakwalifikowali   się   do   postępowania sprawdzającego, zostaną odesłane pocztą, bądź istnieje możliwość osobistego odbioru dokumentów w urzędzie.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV, powinny być opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 
(Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm).

Oleśnica, dnia 17 czerwca  2008 r.

Zastępca Wójta
/-/ Przemysław Wróbel
      
                                                                                                                        

             
                                                                                                                 

Metadane

Źródło informacji:Wojt Gminy Oleśnica
Data utworzenia:2008-06-17 15:45:00
Wprowadził do systemu:Halina Bąk
Data wprowadzenia:2008-06-17 15:58:35
Opublikował:Halina Bąk
Data publikacji:2008-06-17 16:11:04
Ostatnia zmiana:2008-06-20 14:10:25
Ilość wyświetleń:2284

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij