Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Oleśnica

Kolorowy pasek

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowsiko urzędnicze ds. oświatowych

WÓJT GMINY OLEŚNICA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
W URZĘDZIE GMINY OLEŚNICA
UL. 11 LISTOPADA 24, 56-400 OLEŚNICA

DS. OŚWIATOWYCH – 1 ETAT

1. Wymagania niezbędne w stosunku do kandydatów:
a. wymogi kwalifikacyjne:
- wykształcenie wyższe ekonomiczne, prawnicze lub administracyjne,
b.   umiejętności zawodowe: znajomość przepisów objętych zakresem zadań wykonywanych na w/w stanowisku oraz umiejętność pracy na komputerze,
c.  niekaralność za przestępstwa umyślne,
d.  stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym,
e.  nieposzlakowana opinia.


2. Zakres zadań wykonywanych na w/w stanowisku, w szczególności:
1) Przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy z zakresu oświaty.
2) Przygotowywanie projektów zarządzeń Wójta Gminy z zakresu oświaty.
3) Przygotowywanie dokumentacji dot. awansów zawodowych nauczycieli.
4) Organizacja przeprowadzania  awansów zawodowych nauczycieli.
5) Przygotowywanie dokumentacji dot. przeprowadzania konkursów na dyrektorów szkół gminnych.
6) Organizacja przeprowadzania konkursów na dyrektorów szkół.
7) Bezpośrednia współpraca z dyrektorami szkół gminnych.
8) Współpraca z Kuratorium Oświaty i Ministerstwem Edukacji Narodowej.
9) Sporządzanie zbiorczych sprawozdań statystycznych.
10) Analizy zbiorcze dot. wydatkowania środków finansowych na oświatę.
11) Organizacja szkoleń z zakresu oświaty.
12) Organizacja spotkań i narad z dyrektorami szkół
13) Rozpatrywanie wniosków z zakresu przyznawania pomocy materialnej dla uczniów.
14) Rozpatrywanie wniosków dotyczących dofinansowania pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych
15) Wytwarzanie informacji dla potrzeb Biuletynu Informacji Publicznej.
16) Przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony informacji niejawnych i danych osobowych oraz tajemnicy skarbowej,
17) Opracowywanie i wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonych.
18) Prowadzenie spraw z zakresu ochrony zdrowia.

3. Wymagane dokumenty:
a. list motywacyjny,
b. kwestionariusz osobowy wg znormalizowanego druku,
c. C.V.- życiorys,
d. kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje,
e. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na w/w stanowisku w przypadku zatrudnienia,
f. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślnie.
        Nie przedłożenie przez kandydata dokumentów określonych w pkt 3, powoduje odrzucenie oferty.

 4. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:
a. termin – do 29 lipca 2008 r., do godz. 15.00.
b. sposób składania dokumentów aplikacyjnych: w zamkniętej kopercie, osobiście lub listem poleconym,
c. miejsce: Urząd Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24, 56-400 Oleśnica. Prosimy o dopisanie na kopercie słów: „Nabór na stanowisko ds. oświatowych”.
 5. Dodatkowe informacje:
a. aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy Oleśnica po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane;
b. lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne i tym samym zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego zostanie ogłoszona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Oleśnica i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Oleśnica (www.olesnica.nowoczesnagmina.pl);
c. kandydaci   spełniający  wymogi   formalne   zostaną  poinformowani  o   terminie postępowania sprawdzającego;
d. informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Oleśnica i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Oleśnica (www.olesnica.nowoczesnagmina.pl);
e. dokumenty   aplikacyjne   kandydatów,   którzy   nie   zakwalifikowali   się   do   postępowania sprawdzającego, zostaną odesłane pocztą, bądź istnieje możliwość osobistego odbioru dokumentów w urzędzie.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV, powinny być opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 
(Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm).

 

Oleśnica, dnia 14 lipca  2008 r.      

ZASTĘPCA WÓJTA
/-/ Przemysław Wróbel

Metadane

Źródło informacji:Urszula Miarka
Data utworzenia:2008-07-14 14:06:43
Wprowadził do systemu:Urszula Miarka
Data wprowadzenia:2008-07-14 14:07:37
Opublikował:Urszula Miarka
Data publikacji:2008-07-14 14:09:47
Ostatnia zmiana:2008-07-14 14:12:47
Ilość wyświetleń:2599

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij