Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Oleśnica

Kolorowy pasek

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. geodezji i zagospodarowania przestrzennego.

WÓJT GMINY OLEŚNICA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
W URZĘDZIE GMINY OLEŚNICA
UL. 11 LISTOPADA 24, 56-400 OLEŚNICA
DS. GEODEZJI I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO – 1 ETAT


1. Wymagania niezbędne w stosunku do kandydatów:

a. wymogi kwalifikacyjne:
- wykształcenie wyższe,
b. umiejętności zawodowe: znajomość przepisów objętych zakresem zadań wykonywanych na w/w stanowisku oraz umiejętność pracy na komputerze,
c. niekaralność za przestępstwa umyślne,
d. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym,
e. nieposzlakowana opinia.

2. Zakres zadań wykonywanych na w/w stanowisku, w szczególności:

1.Przygotowywanie postanowień i decyzji dotyczących zatwierdzenia geodezyjnych podziałów nieruchomości.
2.Przygotowywanie spraw dotyczących procesu scalania gruntów  i rozgraniczania nieruchomości.
3.Udział w geodezyjnym okazaniu granic nieruchomości stanowiących własność Gminy Oleśnica.
4.Przygotowywanie dokumentów dotyczących wypłat odszkodowań za grunty przejęte pod drogi gminne.
5.Przygotowanie dokumentacji do ujawniania w księgach wieczystych prawa własności Gminy Oleśnica.
6.Przygotowywanie dokumentów dotyczących przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne.
7.Przygotowywanie dokumentów i koordynowanie spraw związanych z obowiązkiem przyłączenia nieruchomości do nowej sieci kanalizacyjnej.
8.Przygotowywanie i prowadzenie spraw związanych z uchwalaniem lub zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.
9.Przygotowywanie i prowadzenie spraw związanych z uchwalaniem lub zmianą miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla poszczególnych obrębów geodezyjnych na terenie gminy.
10.Przygotowywanie projektów opinii dotyczących uchwalenia lub zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gmin sąsiednich.
11.Przygotowywanie projektów opinii dotyczących uchwalenia lub zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów na terenach gmin sąsiednich.
12.Analiza okresowych potrzeb dotyczących zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wynikających z ocen aktualności planów.
13.Przygotowywanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Oleśnica.
14.Przygotowywanie zaświadczeń o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
15.Prowadzenie rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
16.Organizacja i prowadzenie prac koncepcyjnych i planistycznych w zakresie rozwoju gminy.
17.Koordynowanie działań związanych z opracowaniami planistycznymi.
18.Koordynowanie prac koncepcyjnych i planistycznych w zakresie rozwoju gminy.
19.Przygotowywanie dokumentacji związanych z projektowaniem, ustanawianiem i utrzymywaniem parków i innych terenów zieleni na terenie gminy.
20.Wytwarzanie i wprowadzanie informacji objętych zakresem czynności do BIP
i strony internetowej urzędu.
21.Opracowywanie projektów uchwał, zarządzeń, umów itp. dokumentów.
22.Sporządzanie sprawozdań statystycznych i innych wynikających z zakresu zadań referatu.
23.Przygotowywanie projektów umów objętych zakresem czynności.
24.Wykonywanie innych prac zleconych przez przełożonych.

3. Wymagane dokumenty:

a. list motywacyjny,
b. kwestionariusz osobowy wg znormalizowanego druku,
c. C.V.- życiorys,
d. kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje,
e. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na w/w stanowisku w przypadku zatrudnienia,
f. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślnie.
 
Nie przedłożenie przez kandydata dokumentów określonych w pkt 3, powoduje odrzucenie oferty.

4. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. termin – do 01 sierpnia 2008 r., do godz. 15.00.
b. sposób składania dokumentów aplikacyjnych: w zamkniętej kopercie, osobiście lub listem poleconym,
c. miejsce: Urząd Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24, 56-400 Oleśnica. Prosimy o dopisanie na kopercie słów: „Nabór na stanowisko ds. geodezji i zagospodarowania przestrzennego”.

5. Dodatkowe informacje:

a. aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy Oleśnica po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane;
b. lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne i tym samym zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego zostanie ogłoszona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Oleśnica i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Oleśnica (www.olesnica.nowoczesnagmina.pl);
c. kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani o terminie postępowania sprawdzającego;
d. informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Oleśnica i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Oleśnica (www.olesnica.nowoczesnagmina.pl);
e. dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego, zostaną odesłane pocztą, bądź istnieje możliwość osobistego odbioru dokumentów w urzędzie.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV, powinny być opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm).
 
Oleśnica, dnia 18 lipca 2008 r.


ZASTĘPCA WÓJTA
/-/ Przemysław Wróbel

 

 

Metadane

Źródło informacji:Urszula Miarka
Data utworzenia:2008-07-18 12:38:18
Wprowadził do systemu:Urszula Miarka
Data wprowadzenia:2008-07-18 12:38:25
Opublikował:Urszula Miarka
Data publikacji:2008-07-18 12:42:21
Ostatnia zmiana:2008-07-18 12:43:18
Ilość wyświetleń:2852

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij