Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Oleśnica

Kolorowy pasek

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO PODINSPEKTORA DS. GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIMI.

WÓJT GMINY OLEŚNICA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
W URZĘDZIE GMINY OLEŚNICA
UL. 11 LISTOPADA 24, 56-400 OLEŚNICA

 PODINSPEKTORA DS. GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

1. Wymagania niezbędne w stosunku do kandydatów:

a. wymogi kwalifikacyjne:
- wykształcenie wyższe,
- specjalność: ochrona środowiska, geodezja, administracja samorządowa, agronomia,
b. niekaralność za przestępstwa umyślne,
c. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym,
d. nieposzlakowana opinia.


2. Zakres odpowiedzialności i uprawnień na stanowisku:
- Przygotowywanie dokumentacji związanej z utrzymywaniem i zarządzaniem cmentarzem komunalnym.
- Organizacja, planowanie oraz nadzór nad realizacją usług w zakresie cmentarza komunalnego.
- Prowadzenie dokumentacji w sprawie naliczania opłat za rezygnację miejsc grzebalnych lub innych zadań związanych z utrzymywaniem cmentarza komunalnego.
- Przygotowywanie dokumentacji związanych z najmem lokali użytkowych.
- Przygotowanie dokumentacji związanych z najmem lokali mieszkalnych.
- Przygotowywanie dokumentacji dotyczącej przydziałów lokali mieszkalnych, socjalnych lub zastępczych.
- Przygotowywanie dokumentacji w sprawie wyrażania zgody na zmianę sposobu użytkowania lokali  komunalnych.
- Prowadzenie i organizacja wszelkich spraw związanych z nabywaniem, zbywaniem, zamianą nieruchomości lokalowych lub gruntowych.
- Prowadzenie spraw związanych z użytkowaniem wieczystym gruntów komunalnych.
- Prowadzenie spraw związanych z przekształceniem użytkowania wieczystego w prawo własności.
- Prowadzenie ewidencji użytkowników wieczystych.
- Prowadzenie spraw związanych z prawem pierwokupu nieruchomości.
- Prowadzenie spraw związanych z postępowaniem komunikacyjnym.
- Współpraca z organami ścigania w sprawach związanych z kradzieżą lub dewastacją mienia gminnego.
- Przygotowywanie dokumentacji dotyczącej zbycia, nabycia lub zamiany nieruchomości zgodnie z ustawą gospodarki nieruchomościami.
- Przeprowadzenie postępowań przetargowych związanych z obrotem nieruchomościami.
- Prowadzenie rejestrów przeprowadzonych przetargów i innych sprawozdań  statystycznych dotyczących zadań referatu.
- Przygotowywanie dokumentacji do Kancelarii Notarialnych.
- Prowadzenie ewidencji numeracji nieruchomości.
- Prowadzenie spraw związanych z zakładaniem Księgi Wieczystej.
- Współpraca z organami Inspekcji Sanitarnej, Weterynaryjnej i Ochrony Roślin w zakresie regulowanym ustawami.
- Prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie gminy, spraw związanych z gospodarką odpadami w tym selektywna zbiórką odpadów.
- Zlecanie biegłym określenia wartości nieruchomości.
- Opracowywanie projektów uchwał, zarządzeń, umów itp. dokumentów.
- Wytwarzanie i wprowadzanie  informacji z zakresu prac referatu i strony internetowej urzędu.
- Wykonywanie innych prac zleconych przez przełożonych.

3. Wymagane dokumenty:
a. kwestionariusz osobowy wg znormalizowanego druku,
b. życiorys,
c. list motywacyjny,
d. kserokopie dyplomów i świadectw potwierdzających wykształcenie kandydata,
e. kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe kandydata,
f. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.

Nie przedłożenie przez kandydata dokumentów z punktu a-e, powoduje odrzucenie oferty.

4. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:
a. termin – do 3 stycznia 2008 r., do godz. 15.00.
b. sposób składania dokumentów aplikacyjnych: w zamkniętej kopercie, osobiście lub listem poleconym,
c. miejsce: Urząd Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24, 56-400 Oleśnica. Prosimy o dopisanie na kopercie słów: „Nabór na stanowisko  podinspektora ds. gospodarki nieruchomościami”.

5. Dodatkowe informacje:
a) aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy Oleśnica po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane;
b) lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne i tym samym zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego zostanie ogłoszona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Oleśnica i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Oleśnica (www.olesnica.nowoczesnagmina.pl);
c) kandydaci   spełniający  wymogi   formalne   zostaną  poinformowani  o   terminie postępowania sprawdzającego;
d) informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Oleśnica i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Oleśnica (www.olesnica.nowoczesnagmina.pl);
e) dokumenty   aplikacyjne   kandydatów,   którzy   nie   zakwalifikowali   się   do   postępowania sprawdzającego, zostaną odesłane pocztą, bądź istnieje możliwość osobistego odbioru dokumentów w urzędzie.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV, powinny być opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 
(Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm).

 

Oleśnica, dnia 20 grudnia  2007r.

      Zastępca Wójta
      /-/ Przemysław Wróbel

 

 

Oleśnica, dnia 20 grudnia 2007r.

Zastępca Wójta
/-/ Przemysław Wróbel

Metadane

Źródło informacji:Halina Bąk
Data utworzenia:2007-12-20 12:28:44
Wprowadził do systemu:Halina Bąk
Data wprowadzenia:2007-12-20 12:13:38
Opublikował:Halina Bąk
Data publikacji:2007-12-20 12:47:57
Ostatnia zmiana:2008-01-24 07:40:04
Ilość wyświetleń:2266

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij