L.p. Nr wpisu Data dokonania wpisu Nazwa/Imię i nazwisko podmiotu prowadzącego Nr NIP Nr REGON Forma organizacyjna i jej nazwa Miejsce prowadzenia żłobka/klubu dziecięcego Liczba miejsc w żłobku/klubie dziecięcym
1 1/19 01.02.2019 Lilianna Hupfeld 911-110-79-41 930828302 żłobek Klub Malucha CHATKA PUCHATKA Spalice, ul. Dębowa 1 15