GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW GMINY OLE|NICA

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003  r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 z późn. zm.) Wójt Gminy Oleśnica Zarządzeniem nr 84/16 z dnia 27 września 2016 r. przyjmuje Gminną Ewidecnję Zabytków Gminy Oleśnica.