Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Oleśnica

Kolorowy pasek

UWAGA! Nowa strona zamówien publicznych! (od 01.01.2019r.)

Szanowni Państwo,

Gmina Oleśnica od dnia 01.01.2019 r. realizuje postępowania o udzielenie zamówienia za pomocą platformy zakupowej, która jest elektronicznym narzędziem wsparcia dla prowadzonego procesu zakupowego. Za jej pośrednictwem ogłaszane i prowadzone są postępowania przetargowe. Platforma dostępna jest pod adresem:

https://gmina-olesnica.ezamawiajacy.pl/app/login

 

Platforma Zakupowa jest rozwiązaniem ułatwiającym współpracę pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami, dlatego zachęcamy wszystkich zainteresowanych do bezpłatnej rejestracji, która umożliwi Państwu otrzymywanie informacji
o prowadzonych przez nas postępowaniach otwartych w Państwa branży (grupie asortymentowej). Pozwoli to także Państwu wziąć udział w tych postępowaniach. Rejestracji należy dokonać za pośrednictwem poniższego linku:

 

https://oneplace.marketplanet.pl/poczatek

 

INFORMACJA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ GMINĘ OLEŚNICA W PROCESIE UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCHZgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „Rozporządzenie Ogólne”) Zamawiający informuje, że:

1.        Administratorem danych osobowych jest Gmina Oleśnica, ul. 11 Listopada 24, 56-400 Oleśnica, reprezentowany przez Wójta Gminy Oleśnica (dalej Administrator danych).

2.        Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, ul. 11 Listopada 24, 56-400 Oleśnica, pokój nr 7. Kontakt z Inspektorem możliwy jest przez pod nr. telefonu 71 314 02 07.

3.        Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego / realizacji umowy zawartej w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych a także celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora;

4.       Pani/Pana dane osobowe mogą zostać powierzone następującym podmiotom:

a.        dostawcom systemów informatycznych, z którymi współpracuje Administrator, w celu utrzymania ciągłości  oraz poprawności działania systemów;

b.       podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską w celu dostarczenia korespondencji;

c.        upoważnionym z mocy prawa podmiotom na udokumentowany wniosek;

5.        Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez:

a.        w okresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – przez ten okres;

b.       w okresie realizacji umowy zawartej w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych – przez ten okres;

c.        w okresie po zakończeniu realizacji umowy, o której mowa w lit. b – przez okres, w którym administrator będzie realizował cele wynikające z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, które są związane przedmiotowo z umową, o której mowa w lit. b lub obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa powszechnie obowiązującego takich jak: przepisy podatkowe, ubezpieczeń majątkowych, dochodzenie odszkodowań i likwidacji szkód, ochrony praw autorskich, ubezpieczeń społecznych, o zasobie archiwalnym.

6.       Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jest również warunkiem uczestnictwa Pani/Pana w procesie udzielenia zamówienia publicznego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

7.         Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowych na podstawie ewentualnych decyzji o kontroli lub weryfikacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego albo powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

8.       Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, posiada Pani/Pan również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać e-mailem na adres: urzad@olesnica.wroc.pl  , pocztą tradycyjną  na adres: Gmina Oleśnica, ul. 11 Listopada 24, 56-400 Oleśnica lub wycofać osobiście stawiając się w Urzędzie Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24, 56-400 Oleśnica

9.       Konsekwencją wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie przekazanie ich do archiwum zgodnie z obowiązującymi przepisami.

10.     Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Ogólnego.


Adres do korespondencji:
Urząd Gminy Oleśnica

Ul. 11 Listopada 24

56-400 Oleśnica

Kontakt telefoniczny:
tel. 71 314 02 00
faks 71 314 02 04
w godz. 07:45 – 15:45

E-mail:

urzad@olesnica.wroc.pl

 

Metadane

Źródło informacji:Paweł Bojanowski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Paweł Bojanowski
Data wprowadzenia:2019-01-21 12:26:59
Opublikował:Paweł Bojanowski
Data publikacji:2019-01-21 12:28:36
Ostatnia zmiana:2019-09-18 13:50:08
Ilość wyświetleń:2542

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij