Rejestr placówek wsparcia dziennego

posiadających wydane przez Wójta Gminy Oleśnica

zezwolenie na prowadzenie działalności

zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

 

 

L. p.

Nazwa placówki

Adres placówki

Organizacja prowadząca

Liczba miejsc

Adres elektroniczny

Numer telefonu

1

Placówka Wsparcia Dziennego

w Ligocie Małej

Ligota Mała 15

FUNDACJA

NA RZECZ INICJATYW SPOŁECZNYCH

I OCHRONY ZDROWIA „WSPÓLNIE

DO CELU”

20

wspolnie.do.celu@wp.pl

501676761

2

Placówka Wsparcia Dziennego

w Ligocie Polskiej

Ligota Polska 3

FUNDACJA

NA RZECZ INICJATYW SPOŁECZNYCH

I OCHRONY ZDROWIA „WSPÓLNIE

DO CELU”

20

wspolnie.do.celu@wp.pl

501676761