Strona WWW Żłobka

Siedziba:
Oleśnica,
ul. Wileńska 32A,
56-400 Oleśnica

Sekretariat czynny jest od poniedziałku do piątku od godz. 7.30 – 15.30.

Dyrektorem żłobka jest Pani Monika Rybska-Korzępa.

Dane kontaktowe:
tel.: 71 398 31 31
mail: zlobek@olesnica.wroc.pl

Dane identyfikacyjne:
NIP 911-202-84-39
REGON 381025170