Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Oleśnica

Kolorowy pasek

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Oleśnica dla terenu położonego w obrębie Cieśle i Wyszogród

Oleśnica, 08.07.2020 r.

RN.6720.7.2.2020
 

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Oleśnica dla terenu położonego w obrębie Cieśle i Wyszogród

Wójt Gminy Oleśnica, na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 283 ze zm.) zawiadamia o podjęciu przez Radę Gminy Oleśnica uchwały nr XIX/181/20 z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Oleśnica dla terenu położonego w obrębie Cieśle i Wyszogród.

Zgodnie z art. 39 ust 1. pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zainteresowani mają możliwość składania uwag i wniosków.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany studium.

Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24, 56-400 Oleśnica w terminie 21 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia na urzędowych tablicach ogłoszeń.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Wnioski i uwagi mogą być wnoszone:

1. w formie pisemnej, na adres - Urząd Gminy Oleśnica, ul 11 Listopada 24, 56-400 Oleśnica;

2. ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Oleśnica, ul 11 Listopada 24, 56-400 Oleśnica, w pokoju nr 2, w godzinach pracy Urzędu,

3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym (na adres: urzad@olesnica.wroc.pl – opatrzone tematem „miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Cieśle i Wyszogród, gmina Oleśnica”).

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Oleśnica.

Wójt Gminy Oleśnica

/-/ Marcin Kasina
 


 


 


 


 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Oleśnica, Urząd Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24, 56-400 Oleśnica.

2. Inspektorem ochrony danych osobowych jest Agata Janiszewska-Skowron, Urząd Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24, 56-400 Oleśnica, adres e-mail: agatajs@olesnica.wroc.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu sporządzenia aktu planistycznego na podstawie ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, w tym upoważnieni pracownicy Administratora.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa dot. archiwizacji.

6. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7. Składając wniosek jest Pan/Pani zobowiązana do podania danych osobowych. Niepodanie danych uniemożliwi rozpatrzenie wniosku.

Załączniki

Obwieszczenie - studium Cieśle Wyszogród (90.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Druk 2019 Referat RN - Gmina Olesnica - Wniosek o zmianę studium (58.7kB) Zapisz dokument  
Druk 2019 Referat RN - Gmina Olesnica - Wniosek o zmianę studium (116.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Mariusz Ogrodnik
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Mariusz Ogrodnik
Data wprowadzenia:2020-07-03 14:51:00
Opublikował:Mariusz Ogrodnik
Data publikacji:2020-07-03 14:54:19
Ostatnia zmiana:2020-07-03 15:00:32
Ilość wyświetleń:23

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij