Oleśnica, dnia 13 czerwca 2019 r.

 

 

 

Wójt Gminy Oleśnica ogłasza nabór kandydatów do zatrudnienia w ramach stażu

zawodowego realizowanego w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy w Oleśnicy.

 

 

WÓJT GMINY OLEŚNICA

/-/ Marcin Kasina