Aplikacja „Sprawdź tożsamość rachmistrza” jest dostępna na stronie internetowej Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021:

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 – Strona informacyjna o Narodowym Spisie Powszechnym 2021