Siedziba główna:
Boguszyce 102, 56-400 Oleśnica
tel.: 713 140 238 - sekretariat
       713 148 723 - księgowość, kadry
mail: info@gokolesnica.pl
strona: www.gokolesnica.pl

Dyrektor: Monika Małobęcka-Wzgarda

Dane identyfikacyjne :
Gminny Ośrodek Kultury Oleśnica
Numer  w Rejestrze  instytucji kultury : 1
NIP : 911-17-77-423
REGON : 932284800

Rodzaj przeważającej działalności  wg PKD : 9004 Z Działalność obiektów kulturalnych

Forma prawna : Gminna osoba prawna

Inne siedziby:
Gminna  Biblioteka Publiczna
Boguszyce 102, 56-400 Oleśnica
tel. 713 140 235
mail:biblioteka@gokolesnica.pl

Dział Sportu i Rekreacji
ul. Wileńska 32, 56-400 Oleśnica
tel. 717 218 727
mail:sport@gokolesnica.pl