Siedziba:
ul. Wojska Polskiego 78, 56-400 Oleśnica
tel.: 717 156 888
faks.: 717 156 889
mail: gops3@olesnica.wroc.pl
strona BIP: https://gopsolesnica.bip.net.pl/

Dyrektor: Jarosław Telka

Dane identyfikacyjne:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
NIP: 911-129-85-85
REGON: 005954840