Siedziba:
Boguszyce 118a, 56-400 Oleśnica
tel.: 713 141 562
mail: sekretariat@gpkolesnica.pl
strona: www.gpkolesnica.pl

Prezes: Jarosław Polański

Dane identyfikacyjne:
NIP 911-192-46-63
REGON 020484867

Forma prawna: Spółka z ograniczona odpowiedzialnością.

Organizacja przedsiębiorstwa:
Na czele Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. stoi Prezes Zarządu pełniący Zarząd Jednoosobowy.
Działalność Spółki kontrolowana jest przez Radę Nadzorczą.