Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Smolnej
Smolna 70, 56-400 Oleśnica
tel.: 713 140 233
mail: spsmolna@olesnica.wroc.pl
strona: http://spsmolna.szkolnastrona.pl/

Dyrektor: Dariusz Rzepka

Dane identyfikacyjne:
NIP: 911-178-04-48
REGON: 001181920

Szkoła Podstawowa we Wszechświętem
Wszechświęte 16B, 56-400 Oleśnica
tel.: 713 140 234
mail: spwszechswiete@olesnica.wroc.pl
strona: https://spwszechswiete.szkolnastrona.pl/

Dyrektor: Robert Nowosad

Dane identyfikacyjne:
NIP: 911-177-49-91
REGON: 001181937

Szkoła Podstawowa im. UNICEF w Ligocie Małej
Ligota Mała 15 , 56-400 Oleśnica
tel.: 713 140 230
mail: spligotamala@olesnica.wroc.pl
strona: http://spligotamala.szkolnastrona.pl/

Dyrektor: Anna Klimkowska

Dane identyfikacyjne:
NIP: 911-177-49-79
REGON: 001181890

Szkoła Podstawowa w Ligocie Polskiej
Ligota Polska 3, 56-400 Oleśnica
tel.: 713 140 231
mail: spligotapolska@olesnica.wroc.pl
strona: http://splp.szkolnastrona.pl/

Dyrektor: Leszek Witkowski

Dane identyfikacyjne:
NIP: 911-177-63-46
REGON: 001181908

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Sokołowicach
Sokołowice 24, 56-400 Oleśnica
tel.: 713 140 232
mail: spsokolowice@olesnica.wroc.pl
strona: https://spsokolowice.szkolnastrona.pl/

Dyrektor: Artur Mosiak

Dane identyfikacyjne:
NIP: 911-177-49-62
REGON: 001181943

Szkoła Podstawowa Gminy Oleśnica w Oleśnicy
ul Wileńska 32a, 56-400 Oleśnica
tel.: 713 983 133
mail: spolesnica@olesnica.wroc.pl
strona: http://www.spgminyolesnica.pl/

P.O. Dyrektor: Grażyna Palińska

Dane identyfikacyjne:
NIP: 911-177-49-85
REGON: 001181914