Zamknij okno Drukuj dokument

Ogłoszenie o wyborze oferty na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Zorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych z Gminy Oleśnica”

        Wójt Gminy Oleśnica zawiadamia, że w toku analizy przedłożonej oferty na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Zorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych z Gminy Oleśnica”, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 ze zm.) wybrał ofertę złożoną przez Wojskowy Klub Sportowy „Oleśniczanka” na realizację powyższego zadania publicznego.
        Na realizację zadania przeznacza się środki publiczne w wysokości 800,00 zł. brutto (słownie: osiemset złotych brutto).

Wójt Gminy Oleśnica
/-/ Marcin Kasina

Metadane

Źródło informacji:Agnieszka Pawłowska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Agnieszka Pawłowska
Data wprowadzenia:2018-01-12 10:35:54
Opublikował:Agnieszka Pawłowska
Data publikacji:2018-01-12 10:37:04
Ostatnia zmiana:2018-01-12 10:37:13
Ilość wyświetleń:124