Zamknij okno Drukuj dokument

Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na dzierżawę niezabudowanej nieruchomości nr 297/10 o pow. 0,9473 ha położonej we wsi Ligota Polska, gm. Oleśnica. [ROZSTRZYGNIĘTY]

 

Wójt Gminy Oleśnica ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony
na dzierżawę niezabudowanej nieruchomości położonej we wsi Ligota Polska

Miejscowość

Nr działki

Powierzchnia działki (ha)

Przeznaczenie w planie miejscowym

Cena wywoławcza (zł) – wysokość stawki czynszu rocznego

Wadium (zł)

Ligota Polska

297/10

0,9473

AG/6 – tereny aktywizacji gospodarczej – przemysł, bazy, składy.

600,00 zł / ha

60,00


1. Działka znajduje się w południowej części wsi, w pobliżu świetlicy wiejskiej i byłej drogi krajowej nr 8. Zapis w rejestrze gruntów: PsVI – 0,9473 ha.

2. Okres umowy dzierżawy: 4 lata.

3. Cel dzierżawy: produkcja rolna.

4. W/w nieruchomość uregulowana jest w księdze wieczystej nr WR1E/00035216/5.

5. W przypadku potrzeby okazania granic działki gruntu, wygrywający przetarg wykonuje okazanie na własny koszt.

6. Działka nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w jej rozporządzaniu. Działka nie podlega żadnym zobowiązaniom wobec osób trzecich.

7. Przetarg odbędzie się w dniu 15.03.2018 r. w pokoju nr 18 w Urzędzie Gminy Oleśnica przy ul. 11 Listopada 24 o godz. 11:30.

8. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w kasie tut. Urzędu lub na konto Bank Spółdzielczy w Oleśnicy nr 32 9584 0008 2001 0000 0954 0003 do dnia 09.03.2018 r. (włącznie).

9. Wadium wpłacone przez uczestnika, wygrywającego przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu za dzierżawę nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu Przewodniczącemu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

10. Postąpienie – o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

11. Podpisanie umowy dzierżawy nastąpi w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

12. W przypadku uchylenia się wygrywającego przetarg od zawarcia umowy dzierżawy, wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu, a przetarg czyni niebyłym.

13. Wójt zastrzega sobie możliwość odwołania ogłoszonego przetargu zgodnie z art. 38 ust. 4 ugn.

14. Ogłoszenie wywiesza się na okres od 13.02.2018 r. do 15.03.2018 r.

15. Termin zagospodarowania nieruchomości – nie dotyczy.

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Oleśnica przy ul. 11 Listopada 24, w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, pokój nr 2 lub pod numerem tel. (71) 314-02-02.Wójt
(-) Marcin Kasina

Załączniki

Ogłoszenie o wyniku przetargu - 297/10, Ligota Polska (51.1kB)    

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Łukasz Zaręba
Data wprowadzenia:2018-02-13 14:53:25
Opublikował:Łukasz Zaręba
Data publikacji:2018-02-13 14:58:27
Ostatnia zmiana:2018-03-15 13:09:20
Ilość wyświetleń:252