Zamknij okno Drukuj dokument

Ogłoszenie i obwieszczenie o wyłożeniu projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Krzeczyn z wyłączeniem działki nr 250/2, w gminie Oleśnica

Oleśnica, dnia 13.06.2018 r.


RGNiOŚ.6821.1.9.1.2018


OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Krzeczyn z wyłączeniem działki nr 250/2, w gminie Oleśnica


 
 Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017, poz. 1405) oraz uchwały Rady Gminu Oleśnica nr XXV/173/16 z dnia 24 listopada 2016 r. Zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Krzeczyn z wyłączeniem działki nr 250/2, w gminie Oleśnica, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 20.06.2018 r. do 11.07.2018 r., w siedzibie Urzędu Gminy Oleśnica w pokoju nr 2, w godzinach urzędowania.
 Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 29.06.2018 r.  w siedzibie Urzędu Gminy Oleśnica w  pokoju nr 18, o godz. 11.00.
 Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, uwagi do projektu zmiany planu miejscowego może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia w nim przyjęte. Uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, na adres  Urzędu Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24, 56-400 Oleśnica w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.07.2018 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag będzie Wójt Gminy Oleśnica.

Wójt Gminy Oleśnica
/-/ Marcin Kasina?

Oleśnica, dnia 13.06.2018 r.


RGNiOŚ.6821.1.9.2.2018

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Krzeczyn z wyłączeniem działki nr 250/2, w gminie Oleśnica


 
 Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017, poz. 1405) oraz uchwały Rady Gminu Oleśnica nr XXV/173/16 z dnia 24 listopada 2016 r. Zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Krzeczyn z wyłączeniem działki nr 250/2, w gminie Oleśnica, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 20.06.2018 r. do 11.07.2018 r., w siedzibie Urzędu Gminy Oleśnica w pokoju nr 2, w godzinach urzędowania.
 Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 29.06.2018 r.  w siedzibie Urzędu Gminy Oleśnica w pokoju nr 18, o godz. 11.00.
 Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, uwagi do projektu zmiany planu miejscowego może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia w nim przyjęte. Uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, na adres  Urzędu Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24, 56-400 Oleśnica w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.07.2018 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag będzie Wójt Gminy Oleśnica.

Wójt Gminy Oleśnica
/-/ Marcin Kasina

Załączniki

Obwieszczenie Krzeczyn - gazeta_bip (103kB)    
Ogłoszenie Krzeczyn - gazeta_bip (103kB)    

Metadane

Źródło informacji:Mariusz Ogrodnik
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Mariusz Ogrodnik
Data wprowadzenia:2018-06-13 07:57:19
Opublikował:Mariusz Ogrodnik
Data publikacji:2018-06-13 08:04:17
Ostatnia zmiana:2018-06-20 09:27:38
Ilość wyświetleń:159