Zamknij okno Drukuj dokument

Zlecenie realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert pod nazwą: „Zintegrowany ekostyl – sposób na życie w zgodzie z naturą”

Dotyczy: zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert, zgodnie z art. 19 a ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
(Dz. U. z 2019 r., poz. 688 ze zm.).

W dniu 16 maja 2019 roku wpłynęła do Urzędu oferta realizacji zadania publicznego, w formie wsparcia realizacji zadania, pod nazwą: „Zintegrowany ekostyl – sposób na życie
w zgodzie z naturą”, złożona przez Fundację Aktywne Bogusławice, Bogusławice 9J,56-400 Oleśnica.

Zgodnie z art. 19 a ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
(Dz. U. z 2019 r., poz. 688 ze zm.) każdy, w terminie 7 dni od daty zamieszczenia oferty w:
- Biuletynie Informacji Publicznej,
- w siedzibie organu jednostki samorządu terytorialnego w miejscu przeznaczonymna zamieszczanie ogłoszeń,
- na stronie internetowej organu jednostki samorządu terytorialnego,
może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Uwagi można zgłaszać pisemnie na adres:
Urząd Gminy Oleśnica
ul. 11 Listopada 24
56-400 Oleśnica
z dopiskiem: Uwagi do „Zintegrowany ekostyl – sposób na życie w zgodzie z naturą”.

Załącznikiem do pisma jest oferta realizacji zadania publicznego, dostępna w Urzędzie Gminy Oleśnica, pok. nr 24.

Wójt Gminy Oleśnica
/-/ Marcin Kasina

Załączniki

oferta (154.5kB)    

Metadane

Źródło informacji:Agnieszka Pawłowska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Agnieszka Pawłowska
Data wprowadzenia:2019-05-16 12:41:00
Opublikował:Agnieszka Pawłowska
Data publikacji:2019-05-16 12:42:53
Ostatnia zmiana:2019-05-16 12:42:57
Ilość wyświetleń:355